ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อ
ติดต่อ
ครูสุวัฒน์  มุขชาติ
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
035-796504