ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้าฝีมือนักเรียน ที่ เมืองทองธานี
สินค้าฝีมือนักเรียน ของโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
งานแสดงสินค้าฝีมือนักเรียน ที่ โลตัส อยุธยา
งานแสดงสินค้าฝีมือนักเรียน