ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานปัจฉิมนิเทศนิเทศ
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาในปรการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2559,14:54   อ่าน 373 ครั้ง